Zarządzanie projektami i programami / PRINCE2®

P2F_2017 PRINCE2® Foundation 2017

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 500,00 zł
Cena promocyjna: 1 550,00 zł

Gwarancje:

< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Asseco Data Systems realizuje szkolenia z metodyki Prince2® edycja 2009 oraz edycja 2017 zarówno na poziomie Foundation jak i Practitioner.
Szkolenie Prince2® Foundation jest podstawowym szkoleniem wprowadzającym w metodykę, realizowanym w formie wykładów i warsztatów z rozbudowanymi studiami przypadków. Dzięki szkoleniu uczestnicy szkoleń nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu Prince2® i przygotowuje do egzaminu i uzyskania odpowiedniego certyfikatu.
Szkolenie Prince2® Practitioner jest kolejnym etapem budowania solidnych fundamentów w zarządzaniu projektami. Wzmocnione warsztatowe podejście do omawianych i ćwiczonych zagadnień na szkoleniu pozwala na ugruntowanie i pogłębienie dotychczasowej wiedzy i umiejętności.
Podczas tego 3-dniowego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę niezbędną do świadomego uczestnictwa w projekcie lub prowadzenia projektu zgodnie z metodyką PRINCE2® 2017.
Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "PRINCE2® Foundation 2017" wydawany przez organizację akredytującą.
Uczestnicy
Wszystkie osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki) lub są członkami komitetów sterujących projektów, czy zespołów projektowych oraz chcą poznać jedną z najlepszych i najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami PRINCE2® 2017
Czego się nauczysz
 • Skutecznego uczestniczenia w projektach stosujących metodykę PRINCE2® edycja 2017
 • Kluczowych wskazań metodyki PRINCE2® edycja 2017
 • Zagadnień niezbędnych do przystąpienia do egzaminu z poziomu PRINCE2® Foundation edycja 2017

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Szkolenie omawia wszystkie kluczowe zagadnienia niezbędne do efektywnego zastosowania PRINCE2® 2017w praktyce tj. prawidłowego rozpoczęcia, świadomego prowadzenia i kontrolowanego zamknięcia projektu. Omawiane są wszystkie pryncypia, procesy, tematy i techniki używane w PRINCE2® 2017. Uczestnicy poznają zależności między poszczególnymi elementami metodyki oraz uczą się właściwie wykorzystywać je w praktyce.
W zakres szkolenia wchodzą:

 • Wprowadzenie do PRINCE2® 2017
 • Temat organizacja: omówienie struktury organizacyjnej projektu, interesariusze i komunikacja.
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe oraz produkty zarządcze związane z tym tematem
 • Temat Ryzyko: zarządzanie ryzykiem, reakcje na ryzyko, szacowanie ryzyka, terminy związane z ryzykiem w PRINCE2® 2017
 • Temat Plany: poziomy planów, planowanie oparte na produktach, etapy zarządcze.
 • Temat Jakość: produkty zarządcze, jakość i nadzór jakości, planowanie jakości i kontrola jakości
 • Temat zmiana: rodzaje zagadnień projektowych, procedura zarządzania zagadnieniami i zmianami, budżet zmian, produkty zarządcze
 • Temat Postępy: śledzenie postępów i produkty zarządcze.
 • Przygotowanie projektu - omówienie procesu, dzięki któremu projekt może rozpocząć się w kontrolowany sposób
 • Zarządzanie Strategiczne Projektem– rola i zadania Komitetu Sterującego
 • Inicjowanie Projektu - proces zaplanowania całego projektu oraz utworzenia i przedstawienia Komitetowi Sterującemu Dokumentacji Inicjowania Projektu
 • Omówienie procesu Sterowania Etapem- zadania Kierownika Projektu, zarządzanie zagadnieniami oraz podejmowanie działań korygujących
 • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów - wytwarzanie produktów i zarządzanie projektem
 • Zarządzanie Końcem Etapu – planowanie kolejnego etapu
 • Zamykanie Projektu - zakończenie projektu wraz z przekazaniem produktów projektu służbom utrzymania
 • Test znajomości metodyki PRINCE2® 2017 pozwalający ocenić i uporządkować wiedzę uczestników
 • Egzamin PRINCE2® Foundation 2017
Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język prowadzenia szkolenia w terminach grup otwartych: polski. Istnieje możliwość prowadzenia szkolenia w j. angielskim w grupach zamkniętych.
 • Język materiałów: angielski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe, wydruk próbnych testów egzaminacyjnych. Cena szkolenia nie zawiera ceny egzaminu.
 • Istnieje możliwość dodatkowo zakupu podręcznika PRINCE2® - Managing Successful Projects with PRINCE2 w j. angielskim: 300 zł netto.
 • Warunki i cena egzaminu zostały przedstawione w zakładce: Egzamin
 • Akredytacja: akredytacja dla Asseco Data Systems S.A. przyznana przez  PEOPLECERT International Limited.

PRINCE2® jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
PRINCE2 Accredited Training Organization logo™ jest znakiem handlowym należącym  do AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Egz_P2F_2017 - Egzamin PRINCE2® Foundation 2017

Cena netto egzaminu [1 osoba]: 800 PLN

Informacje o egzaminie:

 • Egzamin organizowany jest w ostatnim dniu szkolenia
 • Warunki przystąpienia: ukończenie szkolenia PRINCE2® Foundation edycja 2017, dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość uczestnika egzaminu
 • Forma egzaminu: elektroniczna
 • Język egzaminu: angielski
 • Metoda: test jednokrotnego wyboru
 • Czas trwania: 60 minut, osoby dla których angielski nie jest językiem ojczystym mogą mieć wydłużony czas trwania egzaminu
 • Liczba pytań: 60
 • Próg zdawalności: 33 punktów (55%)
 • Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


  Terminy szkoleń

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie

  Warszawa
  Od 03-09 do 05-09-2018
  Katowice
  Od 10-09 do 12-09-2018
  Kraków
  Od 08-10 do 10-10-2018