Zarządzanie projektami i programami / M_o_R®, MSP®, MoP®, MoV®

MoVF MoV Foundation

Czas trwania:

3 dni / 24 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 2 100,00 zł
DISTANCE Asseco | Zdalna klasa
Cena netto: 2 100,00 zł
AWirtualnaKlasa Asseco | Wirtualna klasa
Cena netto: 2 100,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
< Powrót

Szkolenie autoryzowane

szkolenie-logo
Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących stosowania głównych procesów i technik wykorzystywanych przy Zarządzaniu Wartością, stosowania metod zarządzania wartością na poziomie programu, projektu czy też operacyjnym. Uczestnicy dowiedzą się również w jaki sposób Zarządzanie Wartością pomaga zwiększyć konkurencyjność, produkcyjność oraz rentowność przedsięwzięcia.
Uczestnicy
Osoby biorące udział w zarządzaniu i realizacji programów, zarządzające projektami, będące personelem biur projektów i osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o na temat technik i narzędzi pogłębiania i kontroli korzyści projektowych.
Wymagania wstępne
 • Brak formalnych wymagań
Czego się nauczysz
 • Przekładać zarządzanie wartością na priorytety organizacji
 • Stosować zarządzanie wartością na poziomie programu, projektu i poziomie operacyjnym
 • Identyfikować procesy Zarządzania Wartością
 • Wykorzystywać techniki zarządzania Wartością
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Zarządzanie Wartością – wprowadzenie, przegląd metodyki MoV®
 • 7 Pryncypiów Zarządzania Wartością
 • połączenie pryncypiów z celami organizacji,
 • balansowanie czynników dla maksymalizacji wartości,
 • zastosowanie Zarządzania Wartością w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych,
 • identyfikacja, analiza i dobór właściwych pryncypiów do scenariuszy
 • Procesy Zarządzania Wartością
 • określenie projektu lub programu,
 • zbieranie informacji,
 • analiza informacji,
 • przetworzenie informacji,
 • ocena i wybór,
 • rozwinięcie propozycji zwiększających wartość,
 • wdrożenie i współdzielenie wydajności.
 • Techniki MoV®
 • Analiza funkcjonalna
 • Podejście do wdrożenia Zarządzania Wartością
 • Wdrożenie Zarządzania Wartością
 • Planowanie zadań dotyczących Zarządzania Wartością
 • Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne
 • Implementacja Zarządzania Wartością w organizacji
Informacje dodatkowe
 • Kurs ma formę wykładu z ćwiczeniami praktycznymi i jest prowadzony przez akredytowanego trenera.
 • Szkolenie prowadzone w języku polskim (na życzenie może być również w języku angielskim).
 • Akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim.
Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie