ITIL i Zarządzanie usługami / Lean IT®

LeanIT_SDRP Lean IT w praktyce - skuteczna diagnoza i rozwiązywanie problemów

Czas trwania:

1 dzień / 8 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 000,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Celem tego jednodniowego autorskiego warsztatu jest pozyskanie wiedzy i podniesienie kwalifikacji z zakresu analizy obecnego stanu procesów oraz ich optymalizacji w oparciu o metodę Lean IT.

Uczestnicy

Warsztat jest przeznaczony dla osób, które są odpowiedzialne za diagnozę i rozwiązywanie problemów, również z usługami IT, oraz dla managerów odpowiedzialnych za podejmowanie właściwych decyzji - np. z technologią IT (spadek wydajności aplikacji), ale też organizacyjne (zbyt drogi kontrakt na usługi IT). Ze szkolenia skorzystają wszyscy pracownicy IT, a zwłaszcza Problem Menedżerowie i osoby odpowiedzialne za wdrażanie kultury ciągłego doskonalenia w organizacji (CSI).

Wymagania wstępne
 • Wiedza na poziomie Lean IT Foundation

Czego się nauczysz
 • teoretycznych podstaw oraz praktycznego doświadczenia w stosowaniu raportu A3 jako ustrukturyzowanego sposobu na rozwiązywanie problemów

 • jak efektywnie podchodzić do problemów, prezentować informacje i komunikować się w sposób możliwie bardzo konkretny i jednoznaczny

 • uczestnicy zrozumieją również rolę coacha w procesie rozwiązywania problemu i będą mogli stać się taką osobą w swojej organizacji

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Wprowadzenie do rozwiązywania problemów: definiowanie problemu, omówienie najbardziej znanych metod rozwiązywania problemów

 • Raport A3 do rozwiązywania problemów: związek z cyklem PDCA, struktura i sposób pracy nad raportem A3, rola coacha w tworzeniu raportu A3, najczęściej popełniane błędy, korzyści ze stosowania A3 w organizacji

 • Popularne narzędzia wspierające rozwiązywanie problemów (przedstawiane równolegle do omawiania raportu A3): analiza Pareto, metoda 5Why, diagram Ishikawy, drzewo decyzyjne

 • Popularne sposoby wizualizacji

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
 • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
 • Język szkolenia: polski
 • Język materiałów: polski
 • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
 • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
 • Akredytacja: warsztat autorski Asseco Data Systems S.A.
Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie