Umiejętności biznesowe / Efektywność osobista

BPF-1001 Asertywność w biznesie

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 200,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Zachowanie asertywne to umiejętność społecznego funkcjonowania w taki sposób, który umożliwia realizowanie własnych celów, planów, pragnień i postaw, respektując jednocześnie prawa innych osób.
Jak wykazują współczesne badania umiejętność asertywnego zachowania jest istotną cechą większości skutecznych menedżerów, a także podstawą efektywnego zarządzania czasem, podejmowania racjonalnych decyzji, zarządzania ludźmi.
Celem treningu jest nauczenie zachowań asertywnych, które odróżniają się od zachowań agresywnych, manipulacyjnych czy uległych. Uczestnicy treningu ćwiczą swoje zachowania w takich sytuacjach zawodowych, w których mają trudności z zachowaniem postawy asertywnej.

Uczestnicy

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących, gdzie istotny jest kontakt z innymi ludźmi, sprzedawców, handlowców, pracowników obsługi klienta, menedżerów, czy też członków zespołów.

Na udziale w szkoleniu skorzystają również nauczyciele, lekarze czy też psychologowie.

Czego się nauczysz
 • Odróżniać asertywność od agresji, uległości lub manipulacji
 • Odmawiać tak, by zachować dobre relacje i jakość pracy
 • Wyrażać własne oczekiwania w wydawaniu poleceń i delegowaniu zadań
 • Budować poczucie własnej wartości
 • Wyrażać konstruktywną pochwałę i krytykę
 • Panować nad emocjami i zachowaniem w trudnych sytuacjach zawodowych
 • Budować postawę pewności siebie poprzez słowo i mowę ciała.
Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
Prawdy i mity o asertywności:
 • Czym jest, a czym na pewno nie jest asertywność?
 • Psychologiczne następstwa postawy asertywnej, agresywnej, manipulacyjnej i uległej
 • Diagnoza własnej postawy w sytuacji zawodowej
 • Prawa człowieka wg Herberta Fensterheima – zasady asertywności.
Budowa fundamentów asertywności:
 • Budowanie w sobie mocnego i stabilnego poczucia własnej wartości
 • Słowa, które mają moc – co i jak mówić, by dbać o siebie i szanować innych?
 • Mowa ciała – kształtowanie wizerunku osoby asertywnej
 • Kontrola emocji i zachowania w trudnych sytuacjach zawodowych.
Trening zachowań asertywnych w biznesie:
 • Stanowcza odmowa bez urazy
 • Wyrażanie własnych oczekiwań a wydawanie poleceń
 • Wyrażanie konstruktywnej krytyki
 • Asertywna reakcja na krytykę
 • Znaczenie pozytywnej informacji zwrotnej w biznesie
 • Udzielanie i przyjmowanie pochwał.
Autodiagnoza i plany wdrożenia:
 • Weryfikacja i autodiagnoza umiejętności asertywnych
 • Planowanie wdrożenia umiejętności asertywnych we własnym życiu zawodowym
 • Scenariusze zachowań asertywnych w trudnych sytuacjach.
Gwarancja jakości szkolenia

Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


Gwarancja terminu szkolenia

Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


Terminy szkoleń

Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie