Architektura biznesu i IT / Inżynieria oprogramowania

AB_IW Wprowadzenie do inżynierii wymagań

Czas trwania:

2 dni / 16 godzin

Typ szkolenia:

TRADITIONAL Tradycyjne
Cena netto: 1 100,00 zł

Gwarancje:

Gwarancja jakości szkolenia Gwarancja jakości szkolenia
Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego
Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia
Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta
Informacje o szkoleniu

Celem tego dwudniowego szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do identyfikowania, analizowania i specyfikowania wymagań na systemy oprogramowania. Przedstawione podejście opiera się na standardzie OMG UML 2.3. Program szkolenia jest opracowany tak, aby odzwierciedlać przebieg rzeczywistego procesu specyfikowania wymagań na oprogramowanie: od problemu biznesowego, przez wymagania zamawiającego i wymagania systemowe do jednoznacznej i kompletnej specyfikacji umożliwiającego rozpoczęcie lub zlecenie projektu wytwórczego dostawcy.


Uczestnicy

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za opracowywanie, odbiór lub ocenę specyfikacji wymagań na oprogramowanie. W szkoleniu powinni wziąć udział przede wszystkim analitycy systemowi i analitycy biznesowi, ale także architekci i projektanci systemów, ewentualnie kierownicy zespołów projektowych.

Czego się nauczysz
 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego pełnienia roli analityka biznesowego lub współpracy z analitykami biznesowymi

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia
 • Zarządzanie Wymaganiami. Klasyfikacja i rodzaje wymagań. Pożądane cechy wymagań. Jednoznaczność, testowalność i weryfikowalność wymagań. Cykl życia wymagania - piramida wymagań, odbiorcy wymagań i właściciele wymagań. Rejestr wymagań i Zarządzanie zmianą
 • Specyfikowanie wymagań. Specyfikowanie wymagań zamawiającego na podstawie definicji problemu biznesowego (Wizji). Specyfikowanie wymagań systemowych z uwzględnieniem różnych aspektów projektu wytwórczego: architektura logiczna i fizyczna systemu. Struktura i działanie systemu. Notacja OMG UML 2.3 w specyfikowaniu wymagań. Tworzenie dokumentacji wymagań
 • Techniki analityczne. Praktyczne metody identyfikacji i analizowania wymagań pod kątem tworzenia specyfikacji. Modelowanie biznesu na potrzeby specyfikacji oprogramowania. Prototypowanie interfejsu użytkownika. Techniki: burza mózgów, uczeń-mistrz, drążenie dokumentacji, sesje, wywiady

Informacje dodatkowe
Informacje o szkoleniu
  • Organizacja szkolenia: otwarte lub dla grup zamkniętych
  • Język szkolenia: polski
  • Język materiałów: polski
  • Wielkość grupy: od 8 do 12 osób
  • W cenie szkolenia: materiały szkoleniowe
  • Akredytacja: szkolenie autorskie Asseco Data Systems S.A.

  Gwarancja terminu szkolenia

  Program Gwarancja terminu szkolenia daje Klientom pewność iż szkolenie, w którym rozważają swój udział odbędzie się w planowanym terminie i lokalizacji. Gwarancja terminu szkolenia to program obejmujący kursy, które odbędą się w planowanym terminie bez względu na ostateczną liczbę uczestników. Wszystkie szkolenia objęte programem są wyróżnione w katalogu szkoleń dedykowaną ikoną http://szkolenia.assecods.pl/HarmonogramSzkolen.


  Gwarancja jakości szkolenia

  Program Gwarancja jakości szkolenia daje Klientom pewność wysokiej jakości szkoleń realizowanych przez Asseco Data Systems. W sytuacji, w której uczestnik szkolenia odczuwa potrzebę jego powtórzenia, Asseco Data Systems daje taką bezpłatną możliwość w wybranym przez uczestnika terminie i miejscu, spośród szkoleń potwierdzonych do realizacji.


  Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego

  Program Gwarancja bezpłatnego szkolenia demonstracyjnego daje Klientom możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniu, dzięki czemu Klient może zweryfikować jakość świadczonych usług przez Asseco Data Systems i bezpośrednio zapoznać się z ofertą przed podjęciem decyzji o inwestycji w rozwój umiejętności własnych lub swoich pracowników.


  Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia

  Program Gwarancja dopasowania zakresu szkolenia daje Klientom możliwość dostosowania tematyki wybranego szkolenia do własnych potrzeb i oczekiwań, tak aby podczas szkolenia koncentrować się wyłącznie na dostarczaniu wiedzy i umiejętności dokładnie takich, jakich potrzebują jego uczestnicy. Zakres dopasowanego szkolenia może zostać również uzupełniony o tematykę wychodzącą poza zakres szkolenia pierwotnego dotyczącą choćby specyfiki architektury teleinformatycznej lub procedur administracyjnych funkcjonujących w środowisku Klienta bądź analizy przypadku z obszaru codziennej pracy zawodowej w biznesowym otoczeniu Klienta.


  Gwarancja szkolenia w siedzibie klienta

  Program Gwarancja szkolenia w siedzibie Klienta daje możliwość zorganizowania dowolnego kursu w siedzibie Klienta bądź w innym uzgodnionym pomiędzy Klientem a Asseco Data Systems miejscu na terenie Polski. Program pozwala Klientom ograniczyć wydatki związane z podróżami oraz czasem spędzonym poza biurem przez pracowników. Dodatkową korzyścią jest fakt dyspozycyjności osób biorących udział w szkoleniu w nagłych sytuacjach wtedy, gdy pilnie wymagana jest ich obecność na stanowisku pracy. W przypadku skorzystania z programu Klient zapewnia jedynie salę szkoleniową lub konferencyjną niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z podłączeniem do Internetu. Wszystkie pozostałe elementy usługi są zapewniane przez Asseco Data Systems, w tym wszystkie wymagane urządzenia, takie jak notebooki, sieć bezprzewodowa, zdalne laboratoria, oprogramowanie oraz catering.


  Terminy szkoleń

  Skontaktuj się z nami i uzyskaj rabat na szkolenie